Att resa med Skånetrafikens biljetter till Ven

Det går bra att köpa biljett till Ven genom Skånetrafikens olika försäljningskanaler. Men det finns en del att tänka på vad gäller Skånetrafikens biljetter till Ven. 

• Den som väljer att köpa biljett till Ven med Skånetrafikens Jojo-reskassa får 10 procent rabatt. De biljetter som går att köpa är enkel vuxen och enkel barn. Notera att Skånetrafikens Duo biljett inte går att köpa för resa till Ven. Vill ni ta med er cykel måste ni köpa biljett för er cykel hos Ventrafiken.

• Biljetter som köps genom Skånetrafiken är inte bokningsbara. Ventrafiken rekommenderar alltid sina resenärer att boka plats ombord eftersom resenärer med obokade biljetter kan få vänta mycket länge innan de kommer med en båt till eller från Ven.

• Spara pappersbiljetten. Ventrafikens personal har inte tillgång till utrustning som kan visera Jojo-korten och därför är en giltig pappersbiljett ett krav.

• Har du Jojo-period som gäller i hela Skåne eller gäller för zonerna 551 (Landskrona hamn) och 550 (Ven, Bäckviken) fungerar kortet tillsammans med laddningskvitto som giltig biljett till och från Ven.  Passagerare med detta kort får åka som bokad passagerare. Om passagerare med periodkort vill ta med sin cykel ombord köps cykelbiljett antingen i Ventrafikens webbshop eller i biljettluckan.

• Serviceresor. Innehavare av Serviceresekortet reser fritt på Skånetrafikens bussar och tåg samt för bokade resor ombord i Ventrafikens fartyg. Biljett måste bokas hos Ventrafikens biljettkontor och kan därefter e-postas till kund eller hämtas på biljettkontoret eller i rederiets biljettautomater. Tillsammans med biljetten måste resenären vid ombordstigning också visa upp sitt giltiga Serviceresekort. Innehavare av Serviceresekortet har rätt att ha en ledsagare med sig på resan. Ledsagaren måste också ha en biljett för att få resa fritt. Utan biljett hänvisas till ordinarie taxa.
 
• Öresund rundt-biljetten gäller inte och ger ingen rabatt på Ventrafikens båtbiljetter.

• Jojo Sommar gäller inte och ger ingen rabatt på Ventrafikens båtbiljetter.

• Biljetter kan inte köpas i Skånetrafikens app med undantag för 30-dagars för hela Skåne. 

Ska du åka buss på Ven blir det billigast om du betalar med Jojo-kort eller köper biljett i appen. Du kan ladda ditt Jojo-kort i biljettautomaten som finns både vid hamnen i Landskrona och på Ven. Mobiltäckningen kan vara dålig på Ven så om du vill köpa bussbiljetten i appen kan det vara bra att göra det i förväg. Sedan aktiverar du bara biljetten när du ska åka. Aktivera kan du nämligen göra även utan täckning.

 Utanför terminalen i Landskrona finns en av Skånetrafikens biljettautomater i vilken det går bra att köpa biljetter och ladda Jojo-kort. Även i Bäckvikens hamn på Ven finns Skånetrafikens biljettautomat. 

Här finner ni mer om Ventrafikens biljettpriser. Vill ni veta mer om hur ni bokar er resa kan ni läsa det här.

Mer om Skånetrafiken kan ni läsa här.