• Periodbiljetter 30-dagar, köpta i Skånetrafikens app med zon som omfattar hamnarna Landskrona och Ven, gäller för överfart ombord.  

• Om du har din biljett på ett reskort måste du ha med dig ett inspektionskvitto tillsammans med kortet för att resa med färjan till Ven. Det kan du hämta i Skånetrafikens biljettautomater, på kundcenter eller hos ett ombud.

• Enkel-, 24-timmars eller Flex 10/30 biljetter köpta i Skånetrafikens biljettsystem gäller inte för resa med Ventrafiken. 

• Innehavare av Serviceresekortet reser fritt på Skånetrafikens bussar och tåg samt för bokade resor ombord i Ventrafikens fartyg. Biljett måste bokas hos Ventrafikens biljettkontor och kan därefter e-postas till kund eller hämtas på biljettkontoret eller i rederiets biljettautomater. Tillsammans med biljetten måste resenären vid ombordstigning också visa upp sitt giltiga Serviceresekort. Innehavare av Serviceresekortet har rätt att ha en ledsagare med sig på resan. Ledsagaren måste också ha en biljett för att få resa fritt. Utan biljett hänvisas till ordinarie taxa.

• Innehavare av Skolbiljetten reser fritt med Ventrafiken dygnet runt måndag-fredag. Skolbiljetten gäller även på skollov under läsåret. Reser ni som större grupp med skolkortet måste platser bokas i förväg, genom att kontakta bokningen.
 
• Öresund Runt-biljetten gäller inte och ger ingen rabatt på Ventrafikens båtbiljetter.

• Seniorkort gäller inte och ger ingen rabatt på Ventrafikens båtbiljetter.

• Skånetrafikens sommarbiljett gäller inte och ger ingen rabatt på Ventrafikens båtbiljetter.

• Skånetrafikens ungdomsbiljett gäller inte på Ventrafiken.

Ska du åka buss på Ven så behöver du köpa biljett i förväg. Det gör du enklast i Skånetrafikens app. Eftersom täckningen ibland är dålig på Ven är det bra att köpa biljetten i förväg. Sedan aktiverar du bara biljetten när du ska åka. Aktivera kan du nämligen göra även utan täckning. Du kan inte köpa biljett ombord på bussen på Ven.

Här finner ni mer om Ventrafikens biljettpriser. Vill ni veta mer om hur ni bokar er resa kan ni läsa det här.

Läs mer om Skånetrafikens biljetter på Skånetrafikens hemsida.


Gå till nyhetsarkiv eller gå till startsidan