Vi har under lågsäsong haft en kortare inställelsetid för fordon. Nu är snart perioden för lågsäsong över och då är inställelsetiden återigen 15 minuter innan avresa.

Fr.o.m. den 16 mars 2021 är det alltså 15 minuter innan avresa som gäller för bokade fordon.


Go to news archive or go to the homepage