Onsdag den 21 april kommer all telefoni inom Landskrona Stad att gå över från Telia till Telenor, vilket även påverkar telefonin för oss på Rederi AB Ventrafiken. Vi har fått information om att det kommer att innebära störningar i vår telefoni men vi vet inte vilken typ av störningar eller hur länge det kommer att pågå.

Vi vill informera er om att det kommer att vara problem med att kontakta oss per telefon under onsdagen den 21 april och ev. längre. Om ni inte kommer fram på 0418 473473 så e-posta oss på info@ventrafiken.se. Vi hjälper er gärna med bokningar och andra frågor som ni har. Lämna gärna även ert telefonnummer så kan vi försöka att ringa er.

Under den kommande månaden så kommer telefonin inte att fungera riktigt som tidigare. Vi kommer under den här perioden inte att ha den användbara call-backfunktionen d.v.s. att ni kan knappa in ert telefonnummer och så ringer vi upp er så snart som det är er tur. Detta är bara tillfälligt och senast den 1 juni ska funktionen vara tillbaka. Avbokning av fordon på telefon kommer tillfälligt att försvinna, men bara tillfälligt. Kontakta oss via e-post på info@ventrafiken.se så hjälper vi er.

Vi beklagar ev. olägenheter detta medför för våra resenärer men vi hoppas på att störningarna under övergången inte blir alltför långdragna.


Go to news archive or go to the homepage