Vi fortsätter med kortare inställelsetid för fordon under lågsäsong. Det kommer alltså att vara 10 minuters inställelsetid även under lågsäsongen 2022/2023. Mellan den 15 oktober 2022 och den 14 mars 2023 är det 10 minuters inställelsetid för fordon som gäller.

Vi vet om att det står 15 minuters inställelsetid på färdigtryckta biljetter, detta kan man bortse ifrån under beskriven period.

Den nya inställelsetiden gäller från och med den 15 oktober 2022.


Go to news archive or go to the homepage