Fordonskapaciteten är starkt begränsad varför bokning alltid rekommenderas för att undvika långa väntetider. Vid transport av Farligt Gods är platsbokning och föranmälan obligatorisk. Var alltid ute i god tid med bokning av godstransporter, lastbilar m.m.

Nedan beskriver vi våra rutiner för att transportera gods till och från Ven.

Bra att veta:

 • Två av rederiets fartyg ombesörjer godstransporter; m/s Uraniborg och m/s Stjerneborg.
 • Rederiet har en säkerhetsrådgivare för farligt gods som registrerats hos Räddningsverket.
 • Största tillåtna totalvikt är 100 ton per fartyg inkl. all last samt passagerare.
 • Högsta tillåtna axeltryck är för enkelaxel 12 ton och boogieaxel 18 ton.
 • Högsta tillåtna höjd är 4,20 meter, dock beroende av hur långt fordonet är.

Godstaxa gällande fr.o.m  1 januari 2017

Godstransporter identifieras som: Fordon bredare än 2,1 meter och/eller längre an 5,5 meter, pris per löpmeter, inklusive förare.

Priset för godstransporter beräknas per löpmeter för fordon. Priset 100 kr per löpmeter inklusive moms, det vill säga 80 kr per löpmeter exklusive moms, och priset inkluderar föraren. För bussregistrerade fordon ingår inte personbiljetterna för passagerarna men är inklusive förare.

De kunder som under ett kalenderår har köpt mer än 400 löpmeter erlägger 50 kr inklusive moms (40 kr exklusive moms) per löpmeter för de löpmeter som överstiger 400 meter under resterande delen av kalenderåret.

Rabatten förutsätter att man är en registrerad fakturakund och följer Rederi AB Ventrafikens regler.

Normal godstransport

All transport av gods sker ”på hjul”. Detta innebär t.ex. att rederiet inte kan ta emot styckegods eller pallat gods. Godset ska följaktligen transporteras med bil.

Om befälhavaren anser att höga/tunga fordon måste surras, p.g.a. rådande väder, skall godkända surrningsanordningar finnas på fordonet, annars kan fordonet bli nekad ombordkörning.

Fordonsdefinitioner för Rederi AB Ventrafikens biljetter finner du i filen nedan.

Transport av Farligt Gods

Transport av Farligt Gods är möjligt med vissa undantag. Farligt Gods kan exempelvis inte transporteras ”oledsagat”, det vill säga att någon ansvarig för godset måste medfölja fartyget under resan. 

För ytterligare information se nedanstående filer. 

Transport av Farligt Gods för privatpersoner

För transport av farligt gods av privat personer finns det särskilda undantag.

Transport av ”smågods”

Det finns även möjlighet att sända mindre försändelser som paketgods med rederiets godsvagnar. Godset ska vara väl emballerat och märkt.
För ytterligare information se nedanstående fil. 

Transport av kylgods

 • Kylgods kan, i mån av plats, sändas med Ventrafikens kylvagn. Dessa paket/enheter ska vara försedda med ett paketgodsmärke per påbörjade 25 kg. Godsmärken köps i biljettluckan i Landskrona, alternativt ombord.
 • Ex: 20 kg = 1 godsmärke, 30 kg = 2 godsmärken
 • Varje paket/enhet får maximalt väga 50 kg, och ska samtidigt fysiskt kunna få plats på rederiets kylboxförsedda godsvagn. Tyngre och/eller skrymmande försändelser hänvisas till transport med bil, t.ex. AkkaFRAKT.
 • Rederiet frånskriver sig allt ansvar för gods placerat i godsvagnarna före och efter det att vagnen befinner sig ombord fartyget, vidare frånsäger sig rederiet allt ansvar för eventuella skador som kan relateras till att temperaturen ökar under transporten.
 • Från den  8 maj till och med den 14 maj 2023  kommer kylvagnen tas med ombord tisdagar och torsdagar.
  Landskrona
  08.20
  14.15
  Det finns ingen stipulerad retur för vagnen under denna period vilket innebär att om den är tom när det är dags för dess avgång från Landskrona kommer den ej att tas med till Bäckviken.  
 • Från den 15 maj till och med den 8 september 2023 erbjuds kyltransporter på följande avgångar:
  Landskrona
  08.20   
  14.15   
  Bäckviken
  05.30 (06.50*)
  10.40
  * Lör, sön och helgdag
   
 • Kunden ska själv tillse att försändelsen placeras samt avhämtas från kylvagnen under följande tider. Under övrig tid tas inte gods emot eller lämnas ut.
  Landskrona 
  06.00 (07.20*)-08.15    
  11.15-14.10
  Bäckviken
  08.50-10.35
  14.45-05.25 
  * Lör, sön och helgdag

Specialtransporter/charter

Skulle rederiets ordinarie trafik inte passa er transport, kanske på grund av storleken eller att transporten inte kan utföras enligt ordinarie tidtabell, finns även möjlighet att chartra ett fartyg. Kontakta alltid rederiet i god tid.