Ventrafiken rekommenderar alltid sina resenärer att förhandsboka plats ombord eftersom att resenärer med obokade biljetter kan få vänta länge innan de kommer med en båt till eller från Ven.

Boka dina biljetter till Ven online genom att klicka på Boka Resa högst upp till höger. Bekräftelse och biljetter skickas per e-post. Varje bokning har ett bokningsnummer och varje biljett i bokningen har en unik streckkod som scannas vid ombordstigning och därför kan du själv skriva ut dina biljetter. Glöm inte att vid biljettköp ange alla passagerare som skall resa, även gratis barn, 0-5 år, vilka också behöver var sin biljett för vår passagerarregistrering.

Det är även möjligt att få biljetter utskrivna på biljettkontoret i Landskrona eller i biljettautomaterna i terminalerna. Då måste ert bokningsnummer anges, detta nummer finner ni i er bekräftelse.

Bokning av fordon
Bokningsbara platser för fordon släpps på webben 30 dygn innan avresa. Detta för att ge transportörer av gods, renhållning, post m.fl. chans att först planera och boka in sina resor.

OBS! Bekräftelse för er webbetalning är ej samma dokument som bokningsbekräftelsen.

Biljetter kan bokas online eller genom att besöka biljettförsäljningen i Venterminalen i Landskrona. Vid bokning skall betalning erläggas direkt. Vi hjälper er gärna med er bokning på telefon genom att ringa +46 418-473 473, vi kan däremot inte ta betalt via telefon. För mer information om våra betalningsvillkor läs här. För mer information om tidtabell och priser, klicka här.

Om ni skall hämta ut biljetter i terminalen skall dessa hämtas ut senast 30 minuter innan avgång eftersom det kan uppstå långa köer. Bokade passagerare skall vara i anvisad kö med giltig biljett senast 10 minuter innan avgång. Fordon skall vara i anvisad kö senast 15 minuter innan avgång. I annat fall är bokningen förverkad och rederiet kan inte garantera överfart till bokad avgång. Bokad biljett gäller som obokad på övriga avgångar än den som är angiven på biljetten. Man skall då stå i obokad kö. Passagerare med obokade biljetter (t.ex. biljetter sålda genom Skånetrafiken) reser i mån av plats. Antalet platser kan variera per avgång. 

Pendlare

Innehavare av Ventrafikens årskort och månadskort garanteras plats ombord under förutsättning att de infinner sig i bokad kö senast 10 minuter innan avgång. Under högsäsong när vi har många resenärer förscannar vi som oftast. Innehavare av Ventrafikens månadskort och årskort är då välkomna att gå förbi kön till en pendlarkö, direkt hos dem som scannar. Därefter köar man med de bokade resenärer som redan blivit scannade och incheckade.

Har du ett rabattkort för vuxen eller barn är du också garanterad plats ombord under förutsättning att du står i bokad kö senast 10 minuter innan avgång. Däremot har vi inte samma förtur till pendlarkö som innehavare av årskort och månadskort.