Trivselregler ombord på Ventrafikens fartyg

Ombord gäller ett antal regler som vi ber er att följa för allas trevnad.

Det är inte tillåtet:

• att förtära medhavd alkoholhaltig dryck
• att röka
• att medtaga sällskapsdjur i fartygens djurfria salonger. På respektive fartyg finns anvisad plats för sällskapsdjur och pälsdjur, för ytterligare information hänvisas till hemsida eller fartygets personal

Trivselregler för Ventrafikens färjeterminaler

För allas trevnad ber vi er att följa reglerna nedan.

På Ventrafikens färjeterminaler, vänthall och köområde, är det inte tillåtet:

• att uppehålla sig om man inte har ett berättigat ärende
• att förtära alkoholhaltig dryck
• att röka
• att ta med sällskapsdjur som ej är kopplade.  

Policy för sällskapsdjur

Samtliga Fartyg 

  • Resande får ta sällskapsdjur med sig utan kostnad
  • Sällskapsdjur ska antingen vara kopplade, sitta i bur eller väska alternativt i fordon på bilfärja
  • Vid resa med bil rekommenderas att lämna djuret i fordonet under överfarten. Djurägaren ansvarar för att djuret har god ventilation samt vatten
  • Sällskapsdjur är inte tillåtna i fartygens salonger om inget annat anges
  • Du får inte ta med djur som är giftiga, farliga eller störande för andra resenärer
  • Kunden ansvarar själv för sitt djur under resan
  • Fartygets personal har rätt att avvisa djur från resa
Ledsagarhund är alltid välkommen på alla våra fartyg.

Följande gäller på respektive fartyg

M/S Uraniborg

Sällskapsdjur hänvisas till fartygets utvändiga passagerardäck, soldäck, bildäck eller för ändamålet angränsat område i salongen.

Fartyget är även utrustat med ett utvändigt utrymme speciellt avsatt för sällskapsdjur vilket är utrustat med bänkar, värmare, vattentillgång samt mjuk matta. Dessutom finns designerade burar på bildäck, dessa skall i första hand nyttjas av djur som medföljer passagerare med rörelsehinder.

M/S Stjerneborg

Sällskapsdjur får vistas i designerad salong. Sällskapsdjur får även vistas på bildäck samt utvändiga passagerardäck.