Datainsamling för Artificiellt intelligens kan minska färjors energiförbrukning

Rederi AB Ventrafiken och forskningsinstitutet RISE har startat ett samarbete där man samlar in öppna data som kan användas för testning av maskininlärning och artificiell intelligens. Bland annat vill man hitta nya sätt att minska färjors klimatpåverkan.

Ett av Ventrafikens fartyg, bilfärjan M/S Uraniborg, har utrustats med systemet ”Blueflow Energy Management System” som samlar in data om energiförbrukning. Den insamlade data kan sedan användas öppet av utvecklare och forskare för att testa allt från enkla maskininlärning och avancerade AI-algoritmer i syftet av att optimera energiförbrukningen på fartyg.

– Klimatförändringen kräver att vi samarbetar på tvärs och att företag och verksamheter och delar kunskap med varandra. Vi är glada att vi kan stötta forskningssamhället med att hitta nya hållbara sätt att minska klimatpåverkningen genom digitalisering, säger Linus Olsson, vd Rederi AB Ventrafiken.

– Vårt system ska stötta besättningen och rederierna i deras dagliga beslut, som kan reducera energiförbrukningen. Vi på Blueflow är nyfikna på att se vilken ytterligare potential vår data har för att optimera energiförbrukningen, säger Peter Knudsen, vd Blueflow Energy Management.

– Att bedöma data och skapa riktmärken kommer att ge forskningssamhället möjlighet att tillämpa och testa nya verktyg inom AI (artificiell intelligens) och ML (maskininlärning) som i sin tur vill kunna minimera klimatpåverkan, säger Johannes Hüffmeier, senior projektledare, RISE.

Kontakt:
Linus Olsson, linus.olsson@ventrafiken.se, +46-70 947 09 00
Johannes Hüffmeier, johannes.huffmeier@ri.se, +46-70 580 62 44

Om Rederi AB Ventrafiken: Rederi AB Ventrafiken driver färjetrafik mellan Landskrona och Ven i Öresund året om. Rederiet har två bilfärjor – M/S Uraniborg och M/S Stjerneborg. Rederiet erbjuder fast trafik mellan Landskrona och Ven, samt möjlighet att hyra fartyget M/S Stjerneborg för nästan all transport till och från Ven.

Om RISE projekt: Målet med projektet är att samla in och analysera operationella data från mindre fartyg så som färjor, lotsbåtar, SSRS-båtar, bogserbåtar och skärgårdsfartyg som seglar längs med den svenska kusten och identifiera energibesparingspotential på minst 10–35 procent. Resultatet ligger till grund för att utveckla ett generiskt beslutsstödsystem och, i ett senare skede, verktyg som ger möjlighet till energieffektiviseringar för fartyg som primärt opererar i kustområdet. Verktygen ska också kunna användas på andra fartyg som inte är en del av denna studie. Studien finansieras av Energimyndigheten.

Om Blueflow Energy Management: Blueflow Online™ erbjuder ett mångsidigt verktyg för att kontrollera fartygs energiförbrukning. Centraliserade servrar övervakar löpande varje fartyg och samlar in information om bränsleförbrukning, position, fart och mycket mer. Statistikfunktioner användas senare för att skapa rapporter som ger användarna full kontroll över flottans situation. Blueflow utvecklar löpande nya funktionaliteter kopplat till kundernas efterfrågan.


Gå till nyhetsarkiv eller gå till startsidan