M/S Uraniborg

M/S Uraniborg byggdes i Danmark och söndagen den 18 november 2012 lade M/S Uraniborg till i Landskrona för första gången. 

Det är av en så kallad double-ender typ och behöver därför inte vända i hamnarna, vilket sparar tid. En propeller som kan vridas 360 grader, en azipod, är monterad i för respektive akter. Denna teknik ökar manöverförmågan och flexibiliteten avsevärt. Fartyget har vidare utrustats med den senaste tekniken inom säkerhet och miljö. En namntävling genomfördes under sommaren 2011 och av de många olika namnförslag som kom in utsåg Ventrafikens styrelse M/S Uraniborg som det vinnande förslaget. Uraniborg är en gammal stavning av Tycho Brahes kombinerade slott och observatorium på Ven.

M/S Uraniborg har en stor salong med 120 sittplatser samt en fin vy ut över Öresund. Här finns även en större servering så att servicen gentemot passagerarna förhöjs. Utöver sittplatserna inne i salongen finns det många sittplatser ute på soldäcken. Skrovet sjösattes den  5 september 2011 med hjälp av den stora bockkranen vid varvet ”Crist S.A.” i Gdynia, Polen. Efter skrovets sjösättning bogserades det till Hvide Sande där det danska varvet byggde klart och utrustade fartyget. Rederi AB Ventrafiken tog leverans av fartyget den 14 november 2012 och är idag Ventrafikens huvudfartyg.
 
Längd: 49,95 m
Bredd: 12,00 m
Djupgående: 2,85 m 
Kapacitet: 394 passagerare
Fordon: 14 personbilar
Fart: 10 knop

M/S Stjerneborg

M/S Stjerneborg byggdes i Norge 1990 för trafiken till Ven. 

Fartyget byggdes om under 2009 och är anpassat till gällande regelkrav. Passagerarkapaciteten har minskats från 297 till 247 som ett led i de nya säkerhetskraven. I samband med ombyggnationen utrustades fartyget med ny salong, nya maskiner och hytter ombord för besättningen. Fartyget har dessutom kapacitet för fordon.

Längd: 34,34 m
Bredd: 10 m
Djupgående: 2,85 m
Kapacitet: 247 passagerare
Fordon: 11 personbilar
Fart: 10 knop