Current traffic information

Viktig information angående hur Ventrafiken påverkas av Covid-19

För Rederi AB Ventrafiken är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om Covid-19. Rederi AB Ventrafiken har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning på våra fartyg och terminaler. Vi har samlat all information gällande Covid-19 under våra nyheter som du hittar om du klickar här.

  • Last update 11 January 11:20