Current traffic information

M/S Uraniborg sätts åter i trafik 27/9 kl. 08.20

Serviceuppehåll

Arbetet med M/S Uraniborg har flutit på bra. MES-stationen är åter på plats och 10-årsklassningen är klar.

M/S Uraniborg sätts åter i trafik i morgon tisdag den 27 september kl. 08.20.

  • Last update 26 September 13:45