På grund av efterfrågan från resenärer och Byalaget kommer vi låta fordonen ha en kortare inställelsetid under lågsäsong, det vill säga mellan 15 oktober-15 mars ska det vara 10 minuters inställelsetid för fordon.

Vi vet om att det står 15 minuters inställelsetid på färdigtryckta biljetter, detta kan man bortse ifrån under beskriven period.

Den nya inställelsetiden gäller från och med den 30 oktober 2019 08:20.

Vi utvärderar resultatet av denna förändring under våren 2020, för se om detta kommer vara återkommande för lågsäsonger framöver.


Go to news archive or go to the homepage